Меню Затваряне

Обществен съвет

Председател на Обществения съвет– Кремена Алексиева Ромова- GSM: 0889216690
Заместник председател на ОС– Венелин Николаев Вангелов- GSM: 0877499098

Постоянни членове на ОС:
Стоян Иванов Проданов- GSM: 0878288362
Величка Георгиева Момчилова- GSM: 0884452604
Янка Маркова – представител на Община Бургас

Резервни членове на ОС:
Марияна Асланова- GSM: 0887384423
Зорница Митова- GSM: 0889659603
Протоколчик– Величка Момчилова
Електронна поща на обществения съвет: savet.alenmak@gmail.bg
Директор: Р. Топалова