Обществен съвет – Детска Градина Ален Мак
Меню Затваряне

Обществен съвет

Председател на Обществения съвет:
 Мариана Кирилова
Заместник председател на ОС:
Владимира Петрова
Постоянни членове на ОС:
Стоян  Проданов
Кремена Ромова
Ани Петрова
Петя Карабашева
Росица Топалова