Детска Градина Ален Мак – Детска градина Ален Мак Сарафово
Меню Затваряне

Детска градина Ален Мак гр.Бургас кв. Сарафово

Детска градина „Ален мак” е общинско детско заведение за възпитание, обучение и социализация на деца от 3 до 7- годишна възраст. Открита е на 22.05.1985 година.

Детската градина разполага с две сгради в квартал Сарафово на ул. „Антон Иванов” № 24 и ул. „Рибарска” № 32.
ДГ „Ален мак” е с много добра и модерна материална база. Всяка група е обзаведена с удобни, ергономични, цветни мебели, които провокират творческо въображение и креативност.
Детската градина разполага с различни кабинети: музикална зала, физкултурен салон, методическа стая.
Дворът е слънчев, озеленен и предлага уреди за занимания и игри на открито.
Възпитанието и обучението на децата се извършва по одобрени от МОН програми, програмна система на детската градина, помагала и познавателни книжки, одобрени от МОН.

Стратегическата цел на педагогическия екип е:
Постигане на качествен възпитателно-образователен процес.

akcent

Акцентите в работата са:

• Развиване потенциала на всяко дете по посока към самостоятелност, творческа изява, социална и комуникативна компетентност.
• Партньорство със семейството при подготовка на децата за училище.

• Формиране на ценностни ориентации, свързани с чувството за българска национална идентичност, уважение към другите и гражданско поведение.
• Усвояване на модели за екологосъобразно поведение на децата.

За осигуряване на повече възможности за пълноценно развитие и изява на децата ДГ „Ален мак” предлага различни клубове и школи, съобразени с желанието на децата и техните родители.

Екипът на ДГ„Ален мак” непрекъснато повишава своята квалификация в съответствие с европейските изисквания и съвременните тенденции в предучилищното образование.
Стремежът на целия екип е да се осъществи приемственост, да се даде перспектива в развитието на децата и благоприятни условия за щастливо детство.
Творческият ентусиазъм и любовта към децата превръщат детска градина „Ален мак” в желана територия за деца, родители и учители!