Профил на купувача – Детска Градина Ален Мак
Меню Затваряне

Профил на купувача

2020

Възлагане на обществена поръчка,  чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава XXVI от ЗОП с предмет:  „Ремонт на Детска градина „Ален мак“, кв. Сарафово“

01_обява-за-обществена-поръчка-на-стойност-по-чл.-20-ал.-3-от-ЗОП
02_техническа-спецификация1
03_приложения-за-попълване
04_КС
05_проект-на-договор
06_Декларация-чл_192_-ал-3
07_Методика-за-оценка
08_информация-за-публикувана-обява

09_Портокол 11.05.2020
10 протокол

договор
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ


  1. Предварителни обявления:
  2. Обяви за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП :

ID на информацията за обявата в РОП (идентификационен номер)

Предмет на поръчката

Дата на създаване на страницата

 

 

 

  1. Обществени поръчки:

Уникален номер на поръчката в РОП (идентификационен номер)

Предмет на поръчката

Дата на създаване на страницата

 

 

 

  1. Пазарни консултации и външно участие при подготовка на документации: